St. Lukas Medical & SPA

Warunki rezerwacji
Warunki rezerwacji w Sanatorium St. Lukas

I. Proces Rezerwacji 
Rezerwacji można dokonywać poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej, telefonicznie, mailowo, faxem lub osobiście w recepcji Sanatorium. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 20 % wartości całego pobytu gotówką lub przelewem bankowym na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji w terminie określonym na potwierdzeniu. W tytule przelewu prosimy podać imię  i nazwisko osoby zamawiającej oraz datę pobytu.

II. Anulacja Rezerwacji
Zmianę lub anulację rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej za pośrednictwem e-mail, faxem lub pocztą.

W przypadku anulacji rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Sanatorium zobowiązane jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki. W takim przypadku istnieje również możliwość zmiany termin rezerwacji (w miarę dostępności miejsc) z zachowaniem wpłaconej zaliczki.
W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje   w Sanatorium. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej zaliczki.

III. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jako rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

IV. Ustalenia Końcowe
Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Sanatorium nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

V. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania rezerwacji rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sanatorium. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

VI. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu. Brak akceptacji regulaminu spowoduje brak możliwości rezerwacji.

Newsletter
Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy