St. Lukas Medical & SPA

Regulamin
Regulamin Sanatorium

Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany okres w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

3. Gość sanatoryjny nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, nie zameldowane    w obiekcie, nie mogą przebywać w pokoju od 22:00 do 7:00.

4. Sanatorium może odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej, rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu sanatorium lub gości, albo szkodę gościom, pracownikom sanatorium lub innym osobom przebywającym w obiekcie.

5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

6. Sanatorium ma obowiązek zapewnić:

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw związanych z pobytem;
- warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu;
- sprawność urządzeń technicznych;
- sprzątanie pokoju i wykonywanie wszelkich napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
- zachowanie tajemnicy informacji o gościu.

7. Na życzenie gościa Sanatorium świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem oraz z połączeniami komunikacyjnymi; budzenie o określonej godzinie, przechowywanie cennych rzeczy w depozycie.

8. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie całego obiektu. Złamanie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 500,-zł.

9. Pobyt ze zwierzętami możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Pobyt możliwy tylko w pokojach 2- osobowych na parterze.

10. Sanatorium ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w Zakresie określonym przepisami art.846-849 K.C., jeśli strony nie postanowiły inaczej.

11. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie obiektu parking jest parkingiem niestrzeżonym.

12. Gość powinien powiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.

13. W Sanatorium obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

14. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Sanatorium nie powinno zakłócać spokoju innych gości. Sanatorium może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Sanatorium przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

17. Korzystnie z leżaków, będących własnością Sanatorium St. Lukas odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Numer telefonu na Recepcję ……………………..000
Połączenie z poszczególnymi pokojami jest bezpośrednie.
Aby połączyć się z innym pokojem należy wykręcić jego numer.

Obsługa
Sanatorium St. Lukas

TRANSGRANICZNE CENTRUM MEDYCZNE
ŚWIERADÓW ZDRÓJ – LIBEREC  - GÖRLITZ SP. z o.o.
St. Lukas SANATORIUM
ul. Sienkiewicza 21, 59-850 Świeradów - Zdrój
tel.: +4875/7821000, fax: +4875/7821013 NIP: 613-157-53-42
www.hotel-lukas.pl
e-mail: info@hotel-lukas.pl

Newsletter
Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy