Zrób Prezent

Podaruj pobyt bliskiej osobie »

Atrakcje
Okolic

virtual Logo

Wirtualna
Prezentacja

virtual Logo

Newsletter

pakiety, nowości, aktualności...

liscCOVID-19

Drodzy Goście,

bezpieczeństwo sanitarne naszych Gości, z jednoczesnym zagwarantowaniem wysokiego standardu pobytu, to nadrzędny cel naszego Hotelu. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadziliśmy, zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Główną Inspekcję Sanitarną, dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które mimo niewątpliwych uciążliwości, pozwolą cieszyć się Państwu spokojnym pobytem w Sanatorium St. Lukas.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

 

RECEPCJA

     Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość.

     Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą.

     Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.

     Pracownicy recepcji obsługują Gości w maseczkach lub przyłbicach ochronnych.

     Zapewniamy nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących dla Gości w holu recepcyjnym.

     Prosimy Gości o dezynfekowanie rąk przed podejściem do lady recepcyjnej.

     Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane.

     Informujemy o obowiązku zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w obiekcie. Prosimy o przyjęcie ich do wiadomości i stosowanie się do wytycznych.

     Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, terminale dezynfekujemy po każdym użyciu.

     Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi.

     Codziennie wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń recepcji.

     Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych i żeli dezynfekcyjnych.

POKOJE

     Każdy pokój hotelowy jest gruntownie sprzątany i dezynfekowany po wyjeździe Gości.

     Bieżące sprzątanie pokoju odbywa się wyłącznie na prośbę Gościa.

     Wszystkie powierzchnie w pokoje dezynfekowane są specjalnymi środkami odkażającymi.

     Ozonowanie lub zamgławianie jest zlecane specjalistycznej firmie zewnętrznej w miarę potrzeb.

     Pracownicy sprzątający pokój są wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice i rękawice jednorazowe.

     W trosce o bezpieczeństwo usunęliśmy z pokoi zbędne przedmioty i dekoracje.

     Każdy pracownik został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpiecznej obsługi gości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

RESTAURACJA

     W sali restauracyjnej może przebywać jednocześnie ograniczona ilość Gości; miejsce przy stoliku mogą zajmować jedynie osoby wspólnie zakwaterowane.

     Stoliki ustawione są z zachowaniem zalecanych bezpiecznych odległości; zabrania się łączenia/zestawiania stolików.

     Codziennie wietrzymy pomieszczenia restauracyjne.

     Przed wejściem do restauracji udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, a Gości prosimy o dezynfekcję rąk.

     W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych Gość nie może przebywać w przestrzeni restauracyjnej.

     Pracownicy restauracji wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.

     Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, jednorazowych rękawiczkach oraz czapkach kucharskich.

     Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym, a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy.

     Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną.

     We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów spożywczych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu.

     Wszyscy pracownicy, mający kontakt z żywnością, przestrzegają zasad: BHP, HACCP, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, każdy z nich korzysta z odzieży ochronnej, takiej jak zmienne obuwie, czepki, rękawiczki, maseczki.

STREFA WELLNESS

     Strefa Wellness jest dostępna wyłącznie dla Gości hotelowych.

     Obowiązuje ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w Strefie Wellness.

      Regularnie dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia Wellness i sprzęty.

      W Strefie Wellness zapewniono dostępność płynów do dezynfekcji rąk.

      Zalecamy, aby z jacuzzi korzystały pojedyncze osoby lub kilka osób, wspólnie zamieszkałych.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

     W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, przy restauracji, udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym.

     Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy.

     W każdej toalecie oraz przy każdym dozowniku umieściliśmy instrukcję mycia rąk.

     Systematycznie dezynfekujemy toalety, klamki i poręcze w całym obiekcie.

      W częściach wspólnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

PRACOWNICY

     Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z  procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.  Przeprowadzamy szkolenia naszego personelu w zakresie bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

     Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk.

     W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub innych objawów chorobowych, pracownik jest natychmiastowo odsunięty od pracy.

     W przestrzeniach przeznaczonych dla pracowników zapewniamy nieograniczony dostęp do płynów do dezynfekcji rąk.

     Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

     Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy zachowując 2 metry odstępu w przestrzeniach, w których przebywają pracownicy.