Zrób Prezent

Podaruj pobyt bliskiej osobie »

Atrakcje
Okolic

virtual Logo

Wirtualna
Prezentacja

virtual Logo

Newsletter

pakiety, nowości, aktualności...

liscCOVID-19

Drodzy Goście,

bezpieczeństwo sanitarne naszych Gości, z jednoczesnym zagwarantowaniem wysokiego standardu pobytu, to nadrzędny cel naszego Hotelu. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadziliśmy, zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Główną Inspekcję Sanitarną, dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które mimo niewątpliwych uciążliwości, pozwolą cieszyć się Państwu spokojnym pobytem w Sanatorium St. Lukas.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:


RECEPCJA

 • Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość.
 • Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą.
 • Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.
 • Pracownicy recepcji obsługują Gości w maseczkach lub przyłbicach ochronnych.
 • Zapewniamy nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących dla Gości w holu recepcyjnym.
 • Prosimy Gości o dezynfekowanie rąk przed podejściem do lady recepcyjnej.
 • Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane.
 • Informujemy o obowiązku zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w obiekcie. Prosimy o przyjęcie ich do wiadomości i stosowanie się do wytycznych.
 • Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, terminale dezynfekujemy po każdym użyciu.
 • Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi.
 • Codziennie wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń recepcji.
 • Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych i żeli dezynfekcyjnych.


POKOJE

 • Każdy pokój hotelowy jest gruntownie sprzątany i dezynfekowany po wyjeździe Gości.
 • Bieżące sprzątanie pokoju odbywa się wyłącznie na prośbę Gościa.
 • Wszystkie powierzchnie w pokoje dezynfekowane są specjalnymi środkami odkażającymi.
 • Ozonowanie lub zamgławianie jest zlecane specjalistycznej firmie zewnętrznej w miarę potrzeb.
 • Pracownicy sprzątający pokój są wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice i rękawice jednorazowe.
 • W trosce o bezpieczeństwo usunęliśmy z pokoi zbędne przedmioty i dekoracje.
 • Każdy pracownik został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpiecznej obsługi gości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.


RESTAURACJA

 • W sali restauracyjnej może przebywać jednocześnie ograniczona ilość Gości; miejsce przy stoliku mogą zajmować jedynie osoby wspólnie zakwaterowane.
 • Stoliki ustawione są z zachowaniem zalecanych bezpiecznych odległości; zabrania się łączenia/zestawiania stolików.
 • Codziennie wietrzymy pomieszczenia restauracyjne.
 • Przed wejściem do restauracji udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, a Gości prosimy o dezynfekcję rąk.
 • W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych Gość nie może przebywać w przestrzeni restauracyjnej.
 • Pracownicy restauracji wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
 • Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, jednorazowych rękawiczkach oraz czapkach kucharskich.
 • Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym, a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy.
 • Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną.
 • We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów spożywczych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu.
 • Wszyscy pracownicy, mający kontakt z żywnością, przestrzegają zasad: BHP, HACCP, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, każdy z nich korzysta z odzieży ochronnej, takiej jak zmienne obuwie, czepki, rękawiczki, maseczki.


STREFA WELLNESS

 • Strefa Wellness jest dostępna wyłącznie dla Gości hotelowych.
 • Obowiązuje ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie w Strefie Wellness.
 • Regularnie dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia Wellness i sprzęty.
 • W Strefie Wellness zapewniono dostępność płynów do dezynfekcji rąk.
 • Zalecamy, aby z jacuzzi korzystały pojedyncze osoby lub kilka osób, wspólnie zamieszkałych.


POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, przy restauracji, udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy.
 • W każdej toalecie oraz przy każdym dozowniku umieściliśmy instrukcję mycia rąk.
 • Systematycznie dezynfekujemy toalety, klamki i poręcze w całym obiekcie.
 • W częściach wspólnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.


PRACOWNICY

 • Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z  procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.  Przeprowadzamy szkolenia naszego personelu w zakresie bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
 • Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk.
 • W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub innych objawów chorobowych, pracownik jest natychmiastowo odsunięty od pracy.
 • W przestrzeniach przeznaczonych dla pracowników zapewniamy nieograniczony dostęp do płynów do dezynfekcji rąk.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy zachowując 2 metry odstępu w przestrzeniach, w których przebywają pracownicy.